Zapis matematyczny

Zapis naukowy w edytorach tekstu to niełatwy temat. Znane od lat edytory tekstu, jak MS Word, czy LibreOffice Writer posiadają wbudowane moduły w postaci edytorów równań.


Matematycy stosują oczywiście język LateX, który jednak poziomem zaawansowania odstrasza początkujących użytkowników oraz tych, którzy zapis matematyczny stosują okazjonalnie.


Dokumenty Google są już od dawna wyposażone w edytor równań. W dowolnym miejscu dokumentu można wstawić równanie z menu: Wstaw >> Równanie

Ów edytor posiada niewielkie, aczkolwiek wystarczające menu. Dodatkowo, symbole matematyczne możemy uzyskać wpisując odpowiednie komendy języka LateX. Oto kilka przykładowych:

  • wpisując \frac i naciskając spację otrzymamy ułamek zwykły,

  • naciskając na klawiaturze ^ kombinacją Shift+6 otrzymamy indeks górny,

  • naciskając na klawiaturze _ kombinacją Shift+- otrzymamy indeks dolny.

Czcionkę we wzorach można powiększać i pomniejszać. Wzory są łatwo edytowalne.


Niestety na razie nie jest to idealny edytor, brakuje mu wielu przydatnych w szkole funkcji, jak na przykład tworzenie układów równań. Do podstawowych zadań wydaje się bardzo wygodny i przydatny.