Ustawienia Gmail

W Gmail pojawiło się uaktualnienie dodające skrót do ustawień. Opiszę poniżej, na czym polega ta zmiana. Zachęcam jednocześnie do przeglądu ustawień swojej skrzynki ;)


Dotychczas wszystkie ustawienia były dostępne po kliknięciu "zębatki" w prawej, górnej części strony. Otwierało się wówczas nowe okienko, w którym dostępne były wszystkie opcje.


Teraz ustawienia dotyczące wyglądu skrzynki dostępne są w wysuwającym się menu bocznym, a pozostałe opcje dostępne są po kliknięciu w tymże menu przycisku "Zobacz wszystkie ustawienia":

Układ

W części "Układ" dostępne są trzy opcje:

 • Domyślny - pokazuje etykietę, nadawcę, temat oraz ikony udostępnionych w wiadomości dokumentów lub załączonych plików,

 • Wygodny (ja taki używam) - pokazuje jedynie etykietę, nadawcę i temat wiadomości,

 • Kompaktowy - pokazuje to, co Wygodny, ale w bardziej zwartej formie - dla mnie za mało czytelny.

Motyw

Można wybrać motyw, który poprawi przyjemność pracy z Gmailem. Jednym odpowiada wysoki kontrast, innym zdjęcie lasu.


Po kliknięciu "Wyświetl wszystkie" zobaczymy więcej motywów oraz będziemy mogli dodać własne zdjęcia.

Typ skrzynki odbiorczej

Dostępnych jest kilka opcji:

 • Domyślny - wiadomości posortowane są od najnowszej do najstarszej. Klikając opcję "Dostosuj" możemy wybrać, czy wiadomości będą podzielone na grupy w oddzielnych kartach.

 • Najpierw ważne - Gmail tworzy dwie listy. Do pierwszej wędrują wiadomości oznaczone jako ważne, a do drugiej reszta wiadomości. Obydwie listy można zwinąć i rozwinąć.

 • Najpierw nieprzeczytane - analogicznie do poprzedniej opcji, tylko w górnej liście znajdą się wiadomości nieprzeczytane, a w dolnej liście pozostałe.

 • Najpierw oznaczone gwiazdką - ważne wiadomości można w Gmailu oznaczać gwiazdką, a po wybraniu typu skrzynki odbiorczej takie właśnie wiadomości pokazywane będą w pierwszej liście, a pozostałe w drugiej.

 • Priorytety - po kliknięciu "Dostosuj" otworzy się nowe okno z dodatkowymi ustawieniami. Możemy bowiem skonfigurować kilka list, w których będą wyświetlane wiadomości danego typu. Możemy na przykład wybrać nieprzeczytane, ważne, czy wiadomości z konkretnej etykiety.

 • Wiele skrzynek odbiorczych - ta niedawno dodana opcja pozwala wyświetlać w kilku listach wiadomości importowane z różnych kont pocztowych. Opcja przydatna dla osób, które używają Gmaila jako agregator kilku skrzynek.

Ja używam opcji domyślnej, bez podziału na karty.


Okienko odczytu

Lepszą nazwą tej grupy opcji byłoby "Okno podglądu". Chodzi bowiem o to, w jaki sposób może być odczytywana wiadomość w Gmail.


 • Bez podziału - po kliknięciu wiadomość otwiera się w dużym oknie, w którym widać jej treść. Aby wrócić do listy, trzeba nacisnąć np strzałkę w lewo "Powrót do odebranych".

 • Po prawej stronie - ekran Gmail zostanie podzielony pionową linią na dwie części - po lewej zobaczymy listę wiadomości w skrzynce, a po prawej podgląd aktualnej wiadomości. Szerokość okien można zmieniać przesuwając linię podziału.

 • Pod skrzynką odbiorczą - opcja podobna do powyższej, lecz podział zostaje wyznaczony poziomo.

Ja używam opcji "Bez podziału".

Widok wątku


Używanie wątków to grupowanie wiadomości. Po wysłaniu wiadomości i otrzymaniu odpowiedzi, obydwa maile zostaną zgrupowane i wyświetlone jeden po drugim. Przy większej ilości wiadomości w tym samym wątku, podgląd zaczyna wyglądać jak rozmowa na czacie.


Po wyłączeniu tej opcji każda wiadomość będzie odrębną pozycją na liście, a dodatkowo pojawi się ikona informująca, czy wiadomość była wysłana, czy odebrana.


Używam opcji z widokiem wątku, jednak zauważyłem, że przy większej ilości osób zaangażowanych w jedną wiadomość, trochę tracimy na czytelności.