Nowości w Google Meet - lipiec 2021

Właśnie do ostatnich testów udostępniono pakiet nowych funkcji w Google Meet.


Sterowanie gospodarzem (domyślnie wyłączone, dostępne w menu Ustawienia sterowania gospodarzem Meet) umożliwia współpracę wielu gospodarzom, którzy mają dostęp do następujących opcji:

- ograniczenie liczby osób, które mogą udostępniać swój ekran,

- limit, kto może wysyłać wiadomości na czacie,

- wyciszanie jednym kliknięciem,

- kończenie spotkania dla wszystkich,

- kontrola szybkiego dostępu (domyślnie włączona, dostępna w menu ustawień Kontrola hosta Meet),


Nowa funkcjonalność w panelu Poznaj ludzi :

- funkcja wyszukiwania, aby szybko znaleźć uczestnika spotkania

- wskaźniki gospodarza do identyfikacji gospodarzy spotkania.


Testujemy ... :)