About


Przemysław Szlagor

Już ponad 15 lat pracuję z młodymi ludźmi, ucząc głównie matematyki w szkole. Od ponad 10 lat jestem nauczycielem w Dwujęzycznych Szkołach im. W. Kopalińskiego w Bielsku-Białej. 

W swojej pracy używam nie tylko języka polskiego i nie tylko papierowych pomocy naukowych. Mniej czytam, więcej piszę i tworzę.

Na początku 2020 roku zdobyłem Certyfikaty Nauczyciela Google na poziomie 1 i 2, a od maja 2020 roku jestem Certyfikowanym Trenerem Google


Od wielu lat używam narzędzia elektroniczne, jak Moodle (szlagor.net) oraz GSuite for Education (kopalinski.edu.pl). Do aktywnego stosowania pakietu edukacyjnego Google namawiam innych nauczycieli bezpośrednio oraz poprzez media społecznościowe.

Uważam, że w naszym kraju należy uwolnić edukację od:
  • sztywnych ram podstaw programowych,
  • konieczności uczenia określonych treści, czy czytania określonych lektur,
  • oceniania, szufladkowania i stygmatyzowania uczniów.

Tymczasem chciałbym, żeby:
  • każdy nauczyciel mógł decydować czego i jak uczy,
  • każdy uczeń mógł decydować, czego chce się uczyć,
  • szkoły zyskały 100% autonomię, zarówno w sprawach finansowych, jak i merytorycznych.